Προκήρυξη Εκλογών για Διευθυντή Τομέα Γεωργίας Βελτίωσης Μετεωρολογίας 2019

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 30 Μάιος 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 2019

Συνημμένα: