ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τίτλος Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Πρυτανικές Εκλογές: Ορισμός επταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 07 Ιουν 2018
Πρυτανικές Εκλογές: Ανακήρυξη Υποψηφίων 07 Ιουν 2018
Πρυτανικές Εκλογές: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του ΓΠΑ 18 Μάιος 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΠ 18 Μάιος 2018
Ανακήρυξη υποψηφίων μελών ΔΕΠ για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ε.Φ.Π. της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος 18 Μάιος 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 04 Μάιος 2018
Ανάδειξη εκπροσώπων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος 12 Δεκ 2017
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας 01 Δεκ 2017
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επαναληπτικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στο Ειδικό Ταμείο 01 Δεκ 2017
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 28 Νοε 2017
Επαναληπτική εκλογή εκπροσώπου ΔΠ στο Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α. 22 Νοε 2017
Προκήρυξη εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 22 Νοε 2017
Αποτελέσματα Ε.ΔΙ.Π. Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος 10 Νοε 2017
Αποτελέσματα Ε.ΔΙ.Π. Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης 10 Νοε 2017
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ Γ.Π.Α. 02 Νοε 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ Ε.Ε.-Δ.Π. 31 Οκτ 2017
Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις εκπροσώπων του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο, στο Ειδικό Ταμείο και στα συλλογικά όργανα των Σχολών 27 Οκτ 2017
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ανάδειξης εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π. στη Σύγκλητο, το Ειδικό Ταμείο και τις Σχολές ΑΠΥΠ και ΤΒΑ 26 Οκτ 2017
Ανακήρυξη υποψηφίων Συγκλήτου - Ειδικού Ταμείου 26 Οκτ 2017
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΥΠ 26 Οκτ 2017

Σελίδες