Δ.Π.Μ.Σ. ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ"

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 07 Ιουν 2024
 Το  Τμήμα  Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος  και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» να υποβάλουν αιτήσεις για το ακ. έτος 2024-25 από 15 Ιουνίου ως 5 Οκτωβρίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. dpms_dairy@aua.gr

Το Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών και συναφών επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και σε πτυχιούχους τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

Η συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, σεμινάρια και εκπαιδευτικές εκδρομές/επισκέψεις του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Μέρος της διδασκαλίας των μαθημάτων που διδάσκονται από το Ε.Τ.Δ.Α. και Ε.Ζ.Π., τα δύο Τμήματα που οργανώνουν το Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να πραγματοποιείται μέσω οργανωμένης εξ αποστάσεως διδασκαλίας το οποίο δεν ξεπερνά το 30% των συνολικών ωρών διδασκαλίας. 

 Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων».

Η χρονική διάρκεια των σπουδών είναι δύο (2) και απαιτείται η συγκέντρωση εξήντα (60) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), τριάντα (30) ανά εξάμηνο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. Καθηγητή Θεοφύλακτο Μασούρα (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55, Αθήνα, τηλ. 210-5294675

e-mail: theomas@aua.gr), στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. κα Ευγενία Μπινιάρη (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55  Αθήνα,  τηλ. 210 5294445, e-mail: dpms_dairy@aua.gr  &  j.biniary@aua.gr),

 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2024

 

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

 Θεοφύλακτος Μασούρας

Καθηγητής

Συνημμένα: