Συνάντηση συνεργασίας του Πανεπιστημίου του TEXAS A&M UNIVERSITY και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη συν-δημιουργία βιώσιμων λύσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Μετάβασις.

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 05 Ιουλ 2024

Την Πέμπτη 20 και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας εκπροσώπων του Πανεπιστημίου του TEXAS A&M UNIVERSITY και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Εντευκτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Κτήριο «Κωστής Παλαμάς». Η συνάντηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μετάβασις» (METAVASIS: Mobility for Energy Transition Awareness to Bring About Societal Impacts), το οποίο θέτει ως στόχο την κατανόηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας ταχείας ενεργειακής μετάβασης σε ευάλωτες κοινότητες και περιθωριοποιημένες περιοχές στην πολιτεία του Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Η.Π.Α.) και την Ελλάδα.

               Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδων Κίντζιος, Καθηγητής και ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα κ. Γιώργος Τσούνης. Το πρόγραμμα «Μετάβασις» παρουσίασε εκ μέρους του Γ.Π.Α. ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, κ. Γεώργιος Παπαδάκης, Καθηγητής και από το TEXAS A&M UNIVERSITY ο Δρ. κ. Κωνσταντίνος Παππάς. Επίσης, η Πρόεδρος και Διευθύνoυσα Σύμβουλος της Διεθνούς Εκπαιδευτικής Κοινοπραξίας του Τέξας, κ. Robin Lerner, J.D., παρουσίασε το πρόγραμμα διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Τέξας στην παγκόσμια σκηνή. 

               Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Οδυσσέας–Ιωάννης Ζώρας, Καθηγητής, αναφέρθηκε στη συνεργασία των δύο χωρών, ΗΠΑ-Ελλάδας όσον αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα.  Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων κ. Στέλιος Μπίκος, παρουσίασε τις δράσεις και υπηρεσίες του Κέντρου, ενώ η επικεφαλής του Just Transition Strategy κ. Θεοδώρα Ζαχαριά, παρουσίασε τις εθνικές πρωτοβουλίες για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης. Εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου ο κ. Μάρκος Λέγγας, επικεφαλής ευρωπαϊκών προγραμμάτων και καινοτομίας της Περιφέρειας, αναφέρθηκε στις δράσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου με έμφαση στην περιοχή της Μεγαλόπολης. 

               Η εκδήλωση συνεχίστηκε με εισηγήσεις επιστημόνων τόσο από το Πανεπιστήμιο του Τέξας όσο και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα, των υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας στον ενεργειακό τομέα, της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος στη γεωργία, καθώς και των κοινοτήτων που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή μετάβαση.

               Στο δεύτερο μισό της πρώτης ημέρας, συζητήθηκαν οι πρωινές εισηγήσεις και διερευνήθηκε η δυνατότητα πιθανών ευκαιριών χρηματοδότησης. Τη συζήτηση συντόνισε ο Αντιπρύτανης Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης, κ. Θωμάς Μπαρτζάνας, Καθηγητής. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ των επιστημόνων των δύο Πανεπιστημίων με κοινά ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα.

               Την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 παρουσιάστηκαν εισηγήσεις των μικτών ομάδων για τομείς συνεργασίας στην έρευνα και την εκπαίδευση. Τα πορίσματα των ομάδων θα αξιοποιηθούν για τη σύνταξη White Papers, τα οποία θα αποτελέσουν τον οδικό χάρτη για την επόμενη φάση συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων.   

               Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι Πρυτανικές Αρχές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα εσωτερικά μέλη  του Συμβουλίου Διοίκησης και οι Κοσμήτορες των Σχολών.


 
Συνημμένα: