Σπουδές στο EU-CONEXUS

Σπουδές στο EU-CONEXUS

 Μαθήματα Minor  στην «Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης» (σε επίπεδο Bachelor) που διατίθενται σε όλους τους φοιτητές για εξειδίκευση σε διάφορα διεπιστημονικά θέματα (διαθέσιμα από το φθινόπωρο του 2021)

 • Κοινό πρόγραμμα Master στην «Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης»
 • Kοινό διδακτορικό πρόγραμμα στην «Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης»
 • Μαθήματα εξειδίκευσης δια βίου μάθησης (για αποφοίτους προγραμμάτων Bachelor, φοιτητές προγραμμάτων Master κ.λπ.)
 • Μαθήματα γλώσσας θερινών και χειμερινών σχολείων
 • Μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Επαγγελματικά Minor μαθήματα
 • Δράσεις στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση & Μαθητικός Διαγωνισμός

«Think Smart, Create Green»

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Ευρωπαϊκή πανεπιστημιακή «πανεπιστημιούπολη» τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Συμμετοχή στο Πανεπιστήμιο του μέλλοντος, στο Πανεπιστήμιο Πρωταθλητή
 • Συμπληρωματικά προγράμματα σπουδών και μαθήματα εξειδίκευσης σε οποιονδήποτε από τους συνεργάτες
 • Όλα τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν συνδυασμένες επιλογές κινητικότητας (φυσικές και εικονικές)
 • Κοινά ευρωπαϊκά πτυχία και κοινά ευρωπαϊκά διπλώματα
 • Εστίαση στις γλωσσικές, επιχειρηματικές, διαπολιτισμικές και διεπιστημονικές δεξιότητες
 • Υψηλή ένταξη εμπειρογνωμόνων της βιομηχανίας προς απόκτηση πρακτικών ικανοτήτων
 • Καινοτόμες παιδαγωγικές μέθοδοι διδασκαλίας
 • Φοιτητική κάρτα EU-CONEXUS
 • Buddy system
 • Δίκτυο αποφοίτων-Alumni network
 • Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις