Η ζωή στην Πανεπιστημιούπολη

Η ζωή στην Πανεπιστημιούπολη

Ένας από τους κύριους στόχους του EU ‐ CONEXUS είναι να δημιουργήσει την ταυτότητά του στην Πανεπιστημιούπολη. Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται στοχεύουν στη σχέση του EU-CONEXUS με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, καθώς και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και πολιτισμού στις τοπικές, εθνικές και διεθνείς κοινότητες.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ EU-CONEXUS

Το Συμβούλιο φοιτητών ενεργεί ως το υψηλότερο αντιπροσωπευτικό σώμα των φοιτητών της συμμαχίας. Τα μέλη του φοιτητικού συμβουλίου παρέχουν προτάσεις για θέματα που σχετίζονται με τους φοιτητές. Στόχος είναι η αυξανόμενη συμμετοχή των φοιτητών σε όλες τις δράσεις του EU-CONEXUS, από την κινητικότητα και τα ακαδημαϊκά προγράμματα έως την έρευνα και την αγορά εργασίας.

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο αθλητισμός είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να ενώσει και να αναπτύξει μια αίσθηση συνεργασίας. Για την προώθηση του  EU-CONEXUS και τη συμβολή στη διεθνή φήμη του, μια επιτροπή αθλητισμού θα οργανώσει αθλητικές δραστηριότητες EU-CONEXUS και αθλητικές ομάδες EU-CONEXUS.

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και γλωσσών (συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμού, της γαστρονομίας και όλων των άλλων πτυχών της ζωής) είναι ένας από τους κύριους στόχους του EU-CONEXUS. Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας, όλες οι πολιτιστικές δραστηριότητες γίνονται έως τώρα, ψηφιακά.

 

Άλλες δραστηριότητες που βρίσκονται υπό ανάπτυξη:

Buddy System

Το σύστημα Buddy είναι σημαντικό μέρος της ζωής των φοιτητών. Στο εγγύς μέλλον, θα βοηθήσει τους φοιτητές στην κινητικότητα, στην άμεση ένταξη και τη βέλτιστη συνεργασία & ομαλή προσαρμογή στη νέα χώρα και στο νέο τους πανεπιστήμιο που θα επισκεφτούν για κάποιο Minor course.

 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ EU CONEXUS – Alumni Network

Ένα δίκτυο αποφοίτων EU-CONEXUS θα εφαρμοστεί για τη βελτίωση της προβολής του EU-CONEXUS και των συνδέσεών του με τη βιομηχανία και την κοινωνία.

 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝA ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝA ΣΧΟΛΕΙΑ

Τα καλοκαιρινά και χειμερινά σχολεία είναι μια καλή ευκαιρία να προσφέρουν δράσεις κινητικότητας στους φοιτητές των ιδρυμάτων που ενδέχεται να μην συμμετέχουν άμεσα σε κοινά προγράμματα σπουδών, καθώς και σε εκείνους που δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στην κινητικότητα των φοιτητών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και στους φοιτητές άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών πανεπιστημίων.

Τα καλοκαιρινά / χειμερινά σχολεία θα οργανωθούν σε όλες τις πτυχές των θεμάτων της ευφυούς αειφόρου διαχείρισης της αστικής παράκτιας ζώνης και θα περιλαμβάνουν την παρουσίαση των πολιτισμών, των παραδόσεων και των γλωσσών της τοπικής κοινότητας και της Ευρωπαϊκής ταυτότητας γενικότερα.