Επικοινωνία

Το ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την ευφυή αειφόρο διαχείριση της αστικής παράκτιας ζώνης (EU‐CONEXUS)

Αριθμός Project Ref. No: 612599-EPP-1-2019-1-FR-EPPKA2-EUR-UNIV

Έναρξη Project: 01/09/2019
Λήξη Project : 31/08/2022
Διάρκεια : 36 μήνες
Προϋπολογισμός : € 5,645,079.25

Επικοινωνία

Καθηγητής Σπυρίδων Κίντζιος  
Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου & Μέλος του Governing Board  
skin@aua.gr
Καθηγήτρια Ελένη Μήλιου  
WP 4 Leader – Joint Research   
elenmi@aua.gr
Βέρα Χαρίτου
Institutional Project Manager
vera.charitou@aua.gr