Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης

Η Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 80/28.05.2013 (άρθρο 3). Είναι μία από τις δύο Σχολές που λειτούργησαν για πρώτη φορά στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αποτελεί βασική μονάδα του Εκπαιδευτικού μας Ιδρύματος. Απαρτίζεται από τα εξής τρία Τμήματα:

Τα Τμήματα αυτά θεραπεύουν, μέσα από τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες, τα αντίστοιχα ευρύτερα επιστημονικά πεδία, με ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και την αύξηση του ειδικού βάρους της Ελλάδας στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.

 

Χαιρετισμός της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης

Η Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της.

Η ίδρυση και λειτουργία της Σχολής μας (Π.Δ. 80/2013 - ΦΕΚ 119/28-5-2013) αποτελεί ένα σχετικά νέο δεδομένο και, ταυτόχρονα, μία καινούργια αρχή για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.). Πράγματι, η εκπαίδευση στο Γ.Π.Α. βρίσκεται σήμερα μπροστά σε πρωτόγνωρες προκλήσεις, καθώς οφείλει να υπηρετήσει μια  Γεωργία που διεκδικεί νέους ρόλους στην παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία & υπηρεσίες.

Είναι λοιπόν φανερό ότι η δημιουργία ενός διαφορετικού μοντέλου εκπαίδευσης αποτελεί βασική στρατηγική, τα στοιχεία της οποίας είναι:

  1. Ανανεωμένη και όχι απλώς σύγχρονη παιδεία, προσαρμοσμένη στις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις, αλλά με ορίζοντα τουλάχιστον το 2035.

Προς την κατεύθυνση αυτή η Σχολή μας έχει καίριο ρόλο, με τον προβλεπόμενο έντονα διαφοροποιημένο χαρακτήρα της σε γνωστικά αντικείμενα πέραν του «παραδοσιακού» γεωπονικού κορμού. Τα γνωστικά αυτά αντικείμενα καλύπτουν τρεις βασικές συνιστώσες του ανθρώπινου πολιτισμού: τα τρόφιμα και διατροφή, τις επιστήμες ζωής και την κοινωνικο-οικονομική δραστηριότητα. Μάλιστα υπό το πρίσμα των εκρηκτικών τεχνολογικών επαναστάσεων, κυρίως στους τομείς της (βιο)πληροφορικής, εφαρμοσμένης βιοτεχνολογίας (μοριακής βιολογίας & συνθετικής βιολογίας) & επιστήμης μαζικών δεδομένων, στόχος μας είναι να αλλάξει τα τεχνολογικά και οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα του αγροτικού τομέα. Για παράδειγμα ο συνδυασμός των τριών προαναφερόμενων συνιστωσών  έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς η παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας αποτελεί το κατεξοχήν στοιχείο ανταγωνιστικότητας (με συμμετοχή άνω του 25% στο βιομηχανικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), ενώ παράλληλα ζούμε σε ένα περιβάλλον συνεχών και έντονων κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών αλλαγών. Ο συνδυασμός των προαναφερόμενων πεδίων, τρόφιμα – βιοτεχνολογία - οικονομία προσφέρει μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες ανάπτυξης της χώρας  καθώς καθιστά εφικτή, μέσα από τη δημιουργία καινοτομίας, την απόκτηση δεσπόζουσας θέσης στο διεθνές σκηνικό, παρά το συγκριτικά μικρό τεχνολογικό-οικονομικό βάρος της Ελλάδας. 

  1. Αναζήτηση πόρων για την εκπαίδευση μέσω της έρευνας και καινοτομίας προσανατολισμένης σε τομείς, στους οποίους θα πρέπει να επενδύσουμε με σκοπό τη δημιουργία ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ, που θα ανταποκρίνεται όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά σ’ έναν ορίζοντα τουλάχιστον 20ετίας.

Πεποίθηση της Σχολής μας είναι ότι, ακόμα και μέσα στη δύσκολη σημερινή συγκυρία, μπορούμε να διακριθούμε, αφήνοντας το αποτύπωμά μας στο εγχώριο και παγκόσμιο τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ήδη αποτελούν εχέγγυα για την επίτευξη αυτού του σκοπού η διεθνώς αποδεδειγμένη εξωστρέφεια και ακαδημαϊκή αριστεία των μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ της Σχολής μας και τα εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων της.  Σε πείσμα, λοιπόν,  των δύσκολων καιρών και των συνεχώς μειούμενων ανθρώπινων και υλικών πόρων και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες, θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να παράσχουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, και θα βάλουμε ψηλά τον πήχη στην ερευνητική μας παρουσία.

Ο νεοεκλεγείς Κοσμήτορας ευχαριστεί τον απερχόμενο συνάδελφο Καθηγητή Σπύρο Κίντζιο για τις δράσεις του και σας καλεί να ανταποκριθούμε στην πρόκληση, οδηγώντας τη Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε ένα νέο επίπεδο καταξίωσης.

Ο Κοσμήτορας
Γιώργος-Γιάννης Νυχάς
Καθηγητής