Προκήρηξη Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 15 Μάιος 2019

Προκήρηξη Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών για θητεία  από 1-9-2019 έως 31-8-2022