ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τίτλος Ημερομηνίαφθίνουσα ταξινόμηση
Κατάλογος Υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του Τμήματος ΕΖΠΥ 26 Σεπ 2017
Προκήρυξη εκλογής Κοσμήτορα Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης 28 Σεπ 2017
Ξεκίνησε η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τμήματος Βιοτεχνολογίας 28 Σεπ 2017
Ξεκίνησε η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τμήματος ΕΤΔΑ 28 Σεπ 2017
Υποψήφιοι για ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ 03 Οκτ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 05 Οκτ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ 05 Οκτ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 05 Οκτ 2017
Προκήρυξη εκλογών για Δ/ντή Τομέα Φυτοπροστασίας 05 Οκτ 2017
Προκήρυξη εκλογών για Δ/ντή Τομέα Βοτανικής 05 Οκτ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 05 Οκτ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 05 Οκτ 2017
Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος ΕΖΠ&Υδ. 10 Οκτ 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε. ΣΧΟΛΗΣ ΤΒΑ 12 Οκτ 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε. ΕΤ&ΔτΑ 12 Οκτ 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 12 Οκτ 2017
Πίνακες Υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του τμήματος ΕΤΔΑ 12 Οκτ 2017
Πίνακας ανακήρυξης υποψηφίων Βιοτεχνολογίας 12 Οκτ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΥΠ 13 Οκτ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ ΤΒΑ 13 Οκτ 2017

Σελίδες