Υποψήφιοι για ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ

Ημερομηνία: 
Τρίτη 03 Οκτ 2017

Υποψήφιοι για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Α.Π. 238/30.8.2017)

 

Υποψήφιος Πρόεδρος Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ:  Αργυροκαστρίτης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Υποψήφιος Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ: Μάσσας Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο Πρόεδρος της  Κ.Ε.Ε

Παπαδοπεράκης Ι.