ΑμΕΕΑ & ΑμεΑ

Υπηρεσίες ΑμεΑ και ΑμΕΕΑ

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)», ενισχύει την κοινωνική μέριμνα του Πανεπιστημίου, με στόχο την εκπαιδευτική και κοινωνική ενσωμάτωση και ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ). Απώτερος σκοπός, είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων.

 

Ως Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες ορίζονται εκείνες οι ομάδες φοιτητών που κινδυνεύουν περισσότερο να στερηθούν βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως την πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην υγειονομική φροντίδα. Ενδεικτικά, στις ΕΚΟ ανήκουν:

 • Οι φοιτητές-άτομα με αναπηρία
  Οι φοιτητές με αναπηρία μπορεί να παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, κα.
 • Οι φοιτητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Αναγκες
  Οι φοιτητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Αναγκες μπορεί να παρουσιάζουν διαταραχές ομιλίας−λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες, σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας.
 • Οι φοιτητές με οικονομική αδυναμία
 • Οι μετανάστες
 • Οι πρόσφυγες
 • Οι ρομά  
 • Οι φοιτητές με ψυχικές διαταραχές κ.α.  

 

Οι δράσεις που πραγματοποιούνται, ή θα πραγματοποιηθούν μελλοντικά, στο πλαίσιο του έργου είναι:

 • Ψυχολογική Υποστήριξη (μέσω ατομικών συνεδριών και ομαδικών σεμιναρίων)
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη (μέσω ατομικών συνεδριών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και μικροομαδικών διαδραστικών εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών)
 • Οικονομική Ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων φοιτητών των τμημάτων της Άμφισσας, της Θήβας και του Καρπενησίου
 • Αύξηση της φυσικής προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των φοιτητών με κινητικά προβλήματα
 • Ψηφιοποίηση διδακτικών βιβλίων ώστε να γίνουν προσβάσιμα στους φοιτητές με προβλήματα όρασης (τύφλωση ολική ή μερική) και  δυσκολίες/δυσχέρειες στην ανάγνωση κειμένων ( έντονη μυωπία, λοιμώξεις οφθαλμών), οι οποίοι είτε αδυνατούν, είτε δυσκολεύονται να διαβάσουν ένα συμβατικό κείμενο
 • Ύπαρξη δύο ειδικών σταθμών εργασίας ΑμεΑ για φοιτητές με κινητικά προβλήματα και με προβλήματα όρασης και ακοής στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΓΠΑ
 • Δημιουργία και υποστήριξη εφαρμογής κινητών (application) που θα διευκολύνει την πρόσβαση των φοιτητών ΑμεΑ στους χώρους του Πανεπιστημίου

 

Οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου, μεριμνούν σε συνεργασία με το ΓΔ για τη στήριξη, τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των φοιτητών που ανήκουν σε ειδικές ομάδες κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα προφορικής εξέτασης.

 

Ώρες Εξυπηρέτησης:

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

Τσούρου Βιργινία-Μαρία

Τηλ: 210 529 4817

E-mail: career@aua.gr