ΑμΕΕΑ & ΑμεΑ

Έχοντας στόχο τη διευκόλυνση της ισότιμης ένταξης  στη φοιτητική κοινότητα και την υποστήριξη της ακαδημαϊκής προόδου, σύμφωνα με τις αρχές, τη φιλοσοφία της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, τις πολιτικές ένταξης και τις απαιτήσεις των σπουδών του Ιδρύματος,  των  φοιτητών που:

  1. αξιολογούνται ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις πανελλήνιες εξετάσεις
  2. εισάγονται με ποσοστό αναπηρίας πάνω του 67% σύμφωνα με το 5%
  3. λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για σοβαρά προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, μέσα από τη χρήση του φοιτητικού βιβλιαρίου υγείας
  4. εμφανίζουν δυσκολίες με τη φοιτητική τους πρόοδο και δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες

Το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει στους φοιτητές των παραπάνω ομάδων, τη δυνατότητα ατομικών ραντεβού και μικροομαδικών διαδραστικών εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών.

Το Ίδρυμα μεριμνά επίσης για την εγκατάσταση και συντήρηση υποδομών απαραίτητων για την μετακίνηση ειδικών ομάδων φοιτητών εντός του Ιδρύματος, ενώοι διδάσκοντες μεριμνούν σε συνεργασία με το ΓΔ για τη στήριξη, τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των φοιτητών που ανήκουν σε ειδικές ομάδες κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα προφορικής εξέτασης.

 

Περισσότερες Πληροφορίες:
Τσούρου Βιργινία
Τηλ: 210 529 4817-18
E-mail: career@aua.gr 
Ιστοσελίδα: www.career.aua.gr