Αναβάλλεται η εκδρομή στο Παναιτωλικόν όρος

Ημερομηνία: 
Σάββατο 14 Μαρ 2020 έως Κυριακή 15 Μαρ 2020

Η προγραμματισμένη εκδρομή του Φ.Ο.Σ.  Γ.Π.Α. στο Παναιτωλικό, στις 14-15 Μαρτίου 2020 ακυρώνεται – αναβάλεται λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για τη μη διάδοση του COVID-19.

Συνημμένα: