58η Εκδρομή: Ροδόπη (στραβόρεμα, δάσος Χαϊντούς)

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 25 Ιουλ 2024 έως Δευτέρα 29 Ιουλ 2024

Ανακοίνωση εκδρομής

Συνημμένα: