47η Εκδρομή: Όρη Βάλτου

Ημερομηνία: 
Σάββατο 17 Δεκ 2022 έως Κυριακή 18 Δεκ 2022

Ανακοίνωση εκδρομής στις 17-18 Δεκεμβρίου 2022