Τετρακόσια κιλά πορτοκάλια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 18 Δεκ 2017

Φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλη της «Ομάδας Εθελοντισμού ΓΠΑ» μάζεψαν από το Δενδροκομείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών περίπου 400 κιλά πορτοκάλια.  Οι φοιτητές παρέδωσαν τα πορτοκάλια, μοιρασμένα σε 100 σακούλες 3-5 κιλών, τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων.  Τους φοιτητές υποδέχθηκε στον Κόμβο η κ. Ελένη Κατσούλη, Πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων.

Ο Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Σταύρος Βέμμος συντόνισε τη συλλογή των πορτοκαλιών και η Αναπληρώτρια Πρύτανη Καθηγήτρια Μαίρη Καψοκεφάλου, συντόνισε την παράδοση των πορτοκαλιών στον Κόμβο.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο θεσμικό πλαίσιο εθελοντισμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Οι εθελοντικές δράσεις εμπνέονται από την επιθυμία της προσφοράς στο Πανεπιστήμιο και στην κοινωνία, οργανώνονται μέσα από πρωτοβουλίες οι οποίες δεν εμπίπτουν στις υπάρχουσες δομές ή προγράμματα σπουδών και αφορούν στη γεωπονική επιστήμη, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό ή στην καθημερινότητά στο ΓΠΑ και στην κοινωνία.

Συνημμένα: