Δημιουργία Λογοτεχνικής Βιβλιοθήκης στο Αναγνωστήριο του ΓΠΑ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 09 Μαρ 2018

Η Ομάδα Εθελοντισμού του ΓΠΑ σε συνεργασία με την Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προχωρά στην ίδρυση Λογοτεχνικής Βιβλιοθήκης, η οποία θα φιλοξενηθεί στο χώρο του αναγνωστηρίου, στο κτήριο της Βιβλιοθήκης.
    Η συλλογή των βιβλίων θα πραγματοποιηθεί με την δωρεά ενός ή περισσότερων βιβλίων από κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας που το επιθυμεί. 
Με την προσφορά του βιβλίου ο ενδιαφερόμενος θα γίνεται αυτόματα μέλος της δανειστικής βιβλιοθήκης, θα αποκτά κάρτα μέλους και το δικαίωμα δανεισμού από αυτή.Η ίδρυση της Λογοτεχνικής Βιβλιοθήκης γίνεται με σκοπό να δώσει στους ενδιαφερόμενους την δυνατότητα επαφής με το λογοτεχνικό βιβλίο. 

Η Ομάδα Εθελοντισμού του ΓΠΑ προσκαλεί όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας να συμμετέχουν ενεργά στην ίδρυση και τον εμπλουτισμό της Λογοτεχνικής
Βιβλιοθήκης.