Πορτοκάλια του ΓΠΑ για τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 22 Δεκ 2016

Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η   Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ   Δ Ρ Α Σ Η Σ  ΣΤΟ  Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Α Θ Η Ν Ω Ν

 

«Πορτοκάλια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων»

 

Φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλη της «Ομάδας Εθελοντισμού  ΓΠΑ» μάζεψαν από το Δενδροκομείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών περίπου 400 κιλά πορτοκάλια.

Οι φοιτητές παρέδωσαν τα πορτοκάλια, μοιρασμένα σε 100 σακούλες 3-5 κιλών,  την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων.

Τους φοιτητές υποδέχθηκε στον Κόμβο η κ. Ελένη Κατσούλη, Πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων.

Ο κ. Σταύρος Βέμμος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, συντόνισε την συλλογή των πορτοκαλιών και η κ.  Μαίρη Καψοκεφάλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια , Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, συντόνισε την παράδοση των πορτοκαλιών στο Κόμβο.

Τις δράσεις της «Ομάδας Εθελοντισμού ΓΠΑ» οργανώνει Επιτροπή αποτελούμενη από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ κκ. Δημήτρης Δανίτσας, Όλγα Δεφίγγου, Αννα Κούρτη, Ιωάννα Λύτρα, Μαίρη Μαραντίδου, και Κωνσταντίνος Σούλης και πρόεδρο την Αναπληρώτρια Πρύτανη κ. Μαίρη Καψοκεφάλου.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων  μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Οι εθελοντικές δράσεις κινούνται από την επιθυμία της προσφοράς στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην κοινωνία μέσα από πρωτοβουλίες οι οποίες δεν εμπίπτουν στις υπάρχουσες δομές ή προγράμματα σπουδών και αφορούν στην γεωπονική επιστήμη, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό ή στην καθημερινότητά μας στο ΓΠΑ, “το σπίτι μας”.