Γραμματεία

Παπαδοπούλου Ελπίδα, Αναπλ. Προϊσταμένη

Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα,

Τηλ.: 210 529 4455, e-mail: lpda@aua.gr