Συμβουλίο Ιδρύματος

Το Συμβούλιο Ιδρύματος συγκροτήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2012 και λειτούργησε μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017.