Έργο Agrispin

Σχετικά με το έργο   «AgriSpin, Χώρος για καινοτομία στη Γεωργία»

«AgriSpin, χώρος για καινοτομία στη γεωργία»

Το πρόγραμμα «AgriSpin, χώρος για καινοτομία στη γεωργία» εστιάζει στη δημιουργία του «χώρου» που είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πρωτοπόρων αγροτών και άλλων εμπλεκομένων στην υλοποίηση των καινοτομιών. Το AgriSpin στοχεύει στη βελτίωση των μεθόδων των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την καινοτομία και την επιτάχυνση των καινοτομιών μέσω ενός ευρωπαϊκού δικτύου ερευνητών, γεωπόνων γεωργο-εφαρμοστών, εμπειρογνωμόνων και καινοτόμων αγροτών και επιχειρηματιών.

 

Περίοδος προγράμματος: 2,5 χρόνια, έναρξη τον Μάρτιο 2015

Χρηματοδότηση: Horizon 2020- το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία

Προϋπολογισμός: 2.000.000 €

Ιστότοπος του έργου: www.agrispin.eu

 

Εταίροι

 1. Knowledge Centre for Agriculture, SEGES, Δανία
 2. Dutch Southern Farmers Organisation, ZLTO, Ολλανδία
 3. University of Hohenheim, UHOH, Γερμανία
 4. Union of Chambers of Agriculture, VLK, Γερμανία
 5. Innovatiesteunpunt, ISP, Βέλγιο
 6. Latvian Rural Advisory and Training, Centre, LLKC, Λετονία
 7. ACTA, Γαλλία
 8. Tuscany Region, RT, Ιταλία
 9. ProAgria, Φινλανδία
 10. IFOAM EU GROUP, Βέλγιο
 11. Teagasc, Ιρλανδία
 12. Cirad-UMR Innovation, Γαλλία
 13. ADEPT, Ρουμανία
 14. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα
 15. Fundacion Hazi Fundazioa, FHF, Ισπανία

Οι Ελληνικές καινοτομίες του AgriSpin

Εύκαρπον- Ελληνικές Υπερτροφές

Η Εύκαρπον- Ελληνικές Υπερτροφές δραστηριοποιείται στη βιολογική καλλιέργεια, επεξεργασία και εμπορία μύρτιλλου, γκότζι-μπέρι, ιπποφαούς και αρώνιας.

 

Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέβιας -ΑΣΥΣΤ

Ο ΑΣΥΣΤ δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια, επεξεργασία και εμπορία προϊόντων στέβιας.

 

Ψυχανθός, Συνεταιρισμός Οσπρίων και Ειδών Διατροφής

Ο Ψυχανθός δραστηριοποιείται στην ολοκληρωμένη  καλλιέργεια, επεξεργασία και προώθηση οσπρίων και ειδών διατροφής. Η λειτουργία του βασίζεται σε ομόφωνες αποφάσεις των μελών του.

 

Η Ελληνική Συνεταιριστική Εταιρεία Καρδίτσας

 

Η ΕΣΕΚ είναι αστικός συνεταιρισμός που συγκεντρώνει και αξιοποιεί την βιομάζα που παράγεται ως υποπροϊόν καλλιεργειών και δασικών δραστηριοτήτων για την παραγωγή ενέργειας.