Έργο AgriLink

Το έργο AgriLink διερευνά το ρόλο των γεωργικών συμβούλων στη διαδικασία λήψης απόφασης των γεωργών ως προς την υιοθέτηση καινοτομιών, με την αξιοποίηση πολυ-παραγοντικών και διεπιστημονικών ερευνητικών μεθόδων.
Το AgriLink φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην ενίσχυση του ρόλου των γεωργικών συμβούλων και, εν γένει, των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των παρόχων τους, προωθώντας και διευκολύνοντας τη μετάβαση προς τη βιώσιμη γεωργική παραγωγή και αγροτική ανάπτυξη στον Ευρωπαϊκό χώρο. Το έργο χρηματοδοτείται  από το Horizon 2020- το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2017 έως την 31η  Μαρτίου 2021. 

Στο AgriLink συμμετέχουν εταίροι από τον ακαδημαϊκό και μη ακαδημαϊκό χώρο, οι οποίοι αξιοποιούν γνώσεις και εμπειρίες τόσο από το πεδίο της έρευνας όσο και της πράξης, υπερβαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη κλασική διχοτομία μεταξύ έρευνας, πολιτικής και πράξης.

Εταίροι:
1. Institut National de la Recherche Agronomique, INRA, Γαλλία 
2. Agricultural Advisory Centre in Brwinow, AACB, Πολωνία 
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, AUA, Ελλάδα 
4. Boerenbondvereniging voor Projecten vzw, ISP, Βέλγιο 
5. EKOTOXA SRO, EKOT, Τσεχική Δημοκρατία 
6. HIGHCLERE Consulting SRL, HCC, Ρουμανία 
7. INRA Transfert S.A., IT, Γαλλία 
8. Instituto Navarro de Tecnologias e Infraestructuras Agroalimentarias SA, INTIA, Ισπανία 
9. Nodibinajums Baltic Studies Centre, BSC, Λετονία 
10. The Open University, OU, Ηνωμένο Βασίλειο 
11. Stichting Wageningen Research, WR, Ολλανδία  
12. Stiftelsen Norsk Senter for Bygdeforskning, CRR, Νορβηγία
13. The James Hutton Institute HUTT, Ηνωμένο Βασίλειο
14. Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, UTAD, Πορτογαλία 
15. Ustav Zemedelske Ekonomiky a Informaci, UZEI, Τσεχική Δημοκρατία
16. VINIDEA SRL, VIN, Ιταλία 

Ιστότοπος του Έργου: http://www.agrilink2020.eu/.
Επιπλέον πληροφορίες για το Έργο στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://cordis.europa.eu/project/rcn/210165_en.html