Έργα CECRA

Έργα CECRA - Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στελεχών ΕΛΓΟ - Δήμητρα και Λειτουργών Τμήματος Γεωργίας Κύπρου

Το Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων και Αγροτικής Κοινωνιολογίας (ΓΕΑΣΑΚ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ολοκλήρωσε το Δεκέμβριο 2019 δύο εκπαιδευτικά προγράμματα για την πιστοποίηση, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο CECRA, 19 γεωργικών σύμβουλων του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και 14 στελεχών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) «Δήμητρα».

Η πιστοποίηση CECRA (Certificate for European Consultants in Rural Areas) είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου προτύπου δεξιοτήτων για τους γεωργικούς/ αγροτικούς συμβούλους στην Ευρώπη. Η πιστοποίηση προσφέρεται υπό την αιγίδα του EUFRAS (European Forum for Agricultural and Rural Advisory Services). Τα πρότυπα στη βάση των οποίων υλοποιείται κάθε εκπαιδευτική ενότητα έχουν καταρτιστεί με ευθύνη της International Academy of Rural Advisors (IALB).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οδηγεί στην εν λόγω πιστοποίηση στοχεύει στην ανάπτυξη μεθοδολογικών, κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων συμβουλευτικής και είναι κατάλληλο για όλους τους συμβούλους που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές, ανεξαρτήτως των συμβουλευτικών τους προτεραιοτήτων. Συνεπώς η πιστοποίηση CECRA απευθύνεται όχι μόνο σε γεωργικούς συμβούλους αλλά σε επαγγελματίες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, οργανώνουν δραστηριότητες, εισαγάγουν καινοτομίες και προωθούν συνέργειες σε όλο το φάσμα της αγροδιατροφικής αλυσίδας. 

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης στη Λευκωσία το διάστημα 1 Οκτώβριου - 14 Δεκεμβρίου 2019 στην διάρκεια 11 διημέρων, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχούσε σε μια αυτοτελή εκπαιδευτική ενότητα.

Στο πλαίσιο των εν λόγω εκπαιδεύσεων διδάχθηκαν οι εξής έξι εκπαιδευτικές ενότητες:

Εκπαιδευτική Μονάδα 1: «Το προφίλ μου ως γεωργικός σύμβουλος»

Εκπαιδευτική Μονάδα 2: «Επικοινωνία και δόμηση σχέσης στην συμβουλευτική διαδικασία»

Εκπαιδευτική Μονάδα 3: «Ομάδες και Ηγεσία»

Εκπαιδευτική Μονάδα 7: « Διαμόρφωση Συμβουλευτικών διαδικασιών»

Εκπαιδευτική Μονάδα 9: «Συντονισμός –Διευκόλυνση ομάδων»

Εκπαιδευτική Μονάδα 16: «Υποστήριξη της Καινοτομίας στον Αγροτικό Χώρο».

Οι εκπαιδεύσεις διεξήχθησαν από τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές στο πρότυπο της CECRA Jochen Currle και Ελένη Ζαρόκωστα και τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου Αλέξανδρο Κουτσούρη (Καθηγητή ΓΠΑ).

Το Εργαστήριο ΓΕΑΣΑΚ ως περιφερειακός εταίρος του EUFRAS και διαπιστευμένος πάροχος εκπαιδευτικών μονάδων CECRA στην Ελλάδα και την Κύπρο υποστηρίζει τους συμβούλους και τους φορείς του καθ’ όλη τη διαδικασία πιστοποίησής τους.