Ηλεκτρονικό Περιοδικό Πανόραμα

Το περιοδικό Πανόραμα, θα διατίθεται κυρίως, σε τακτική, ηλεκτρονική έκδοση, τρεις ή τέσσερις φορές (3-4) ετησίως, με κείμενα ανάπτυξης έως 500 λέξεις έκαστο, με σκοπό την προβολή των εκπαιδευτικών και επιστημονικών δράσεων και δραστηριοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, καθώς θα αποτελεί ένα διαδικτυακό μέσο απογραφής, αναδεικνύοντας μια ποικιλία θεμάτων που αφορούν στην Έρευνα, τα Ερευνητικά Προγράμματα και τον εν γένει, εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των Διακρίσεων των Μελών ΔΕΠ, των Ερευνητών και των Φοιτητών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, της Καινοτομίας, καθώς και της Εξωστρέφειας και της Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και των Εκδόσεων, διαθέτοντας παράλληλα και Αφιερώματα στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της Ελλάδος, εξαίροντας, επίσης, τα σημαντικά κοινωνικά νέα και ειδήσεις της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σας παρουσιάζει τη δυνατότητα ξεφυλλίσματος των τευχών του Ηλεκτρονικού Περιοδικού ΠΑΝΟΡΑΜΑ

1o Τεύχος 2ο Τεύχος            

Η έντυπη έκδοση του περιοδικού δύναται να προσαρμόζεται σε αντίτυπα, ανάλογα με τις ανάγκες προβολής και δημοσιότητας των δραστηριοτήτων του Γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και των συνολικών δράσεων του ΓΠΑ.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:   Στείλτε μας τις προτάσεις σας!

«Για εντυπώσεις και σχόλια, σχετικά με το ηλεκτρονικό περιοδικό Πανόραμα, παρακαλούμε όπως αποστείλετε μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο public.relations@aua.gr, υπόψη κας. Ράνιας Χιντιρίδου, Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων».

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 5294841.

Διαδικτυακή Υπηρεσία Υποβολής Προτάσεων, για όλα τα μέλη της Ακαδημαικής Κοινότητας:  https://diavouleusi.aua.gr/.  Είσοδος με τους προσωπικούς κωδικούς του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.