ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τίτλος Ημερομηνίαφθίνουσα ταξινόμηση
Ορισμός Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 06 Ιουν 2019
Ορισμός Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής 06 Ιουν 2019
Ορισμός Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών των Ζώων 06 Ιουν 2019
Ορισμός Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 06 Ιουν 2019
Ορισμός Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής 06 Ιουν 2019
Πίνακας ανακηρηχθέντων υποψηφίων για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 10 Ιουν 2019
Πίνακας ανακήρυξη υποψηφίων σχολής ΕΤΔ 11 Ιουν 2019
Πίνακας ανακήρυξης υποψηφίων Σχολής Επιστημών των Ζώων 12 Ιουν 2019
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης των Φυτών 13 Ιουν 2019
Τομέας Βοτανικής Συγκρότηση 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής 14 Ιουν 2019
Τομέας Γεωργίας Συγκρότηση 3μελούς 2019 14 Ιουν 2019
Τομέας Δενδροκομίας Συγκρότηση 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής 14 Ιουν 2019
Πίνακας ανακήρυξης υποψηφίων σχολής  Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής 14 Ιουν 2019
Τομέας Φυτοπροστασίας Συγκρότηση 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής 14 Ιουν 2019
Τομέας Κηπευτικών Συγκρότηση 3 μελούς Εφορευτικής Επιτροπής 14 Ιουν 2019
Πίνακας ανακήρυξης υποψηφίων σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών 14 Ιουν 2019
Ορθή Επανάληψη - Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης των Φυτών 14 Ιουν 2019
Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Δντη Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας 18 Ιουν 2019
Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Δ/ντη του Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 20 Ιουν 2019
Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Δ/ντη του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος 20 Ιουν 2019

Σελίδες