Έναρξη Πολιτιστικών Ομάδων ΓΠΑ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 29 Σεπ 2022

Έναρξη Πολιτιστικών Ομάδων ΓΠΑ

Οι ανακοινώσεις θα αναρτώνται τμηματικά για κάθε ομάδα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο σημείο αυτό της ιστοσελίδας για την τακτική σας ενημέρωση.