Διαδικτυακό Σεμινάριο Συμβουλευτικής Υποστήριξης με τίτλο: «Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 14 Οκτ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Διαδικτυακό Σεμινάριο Συμβουλευτικής Υποστήριξης με τίτλο: «Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής 

Συμβουλές για Συνέντευξη Εργασίας»

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου διαδικτυακό σεμινάριο Συμβουλευτικής Υποστήριξης με τίτλο: «Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής και Συμβουλές για Συνέντευξη Εργασίας»

 

Η συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και πτυχιούχους του Πανεπιστημίου μας με σκοπό την διευκόλυνση της επιτυχούς μετάβασης στην αγορά εργασίας.

 

Η παρακολούθησή του θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδέσμου της εφαρμογής Microsoft Teams, ο οποίος θα αποσταλεί σε όλους όσους δηλώσουν συμμετοχή έως και την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

 

Για την εγγραφή σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το έντυπο συμμετοχής και να το αποστείλετε στο e-mail: f.maniou@aua.gr.

 

Για επιπλέον πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διασύνδεσης, στο τηλέφωνο 210 5294816 και στο e-mail: f.maniou@aua.gr.