Το πέρασμα της Άπατης στο Φτεριώτικο Ρέμα

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 25 Σεπ 2020

Περιγραφή διερευνητικής εξόρμησης στα Άγραφα.

Συνημμένα: