42η Εκδρομή: Ύδατα Στυγός

Ημερομηνία: 
Σάββατο 07 Μάιος 2022 έως Κυριακή 08 Μάιος 2022

Ανακοίνωση εκδρομής στα Υδατα Στυγός στα Αροάνια Όρη - Χελμός