Τα Φυτά του Πάρκου της Αρχαίας Αγοράς - Εμμανουήλ Βάθης