Εκπαίδευση εκπαιδευτών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πιστοποίησης CECRA

CECRA -Πιστοποίηση Συμβούλων στον Ευρωπαϊκό Αγροτικό Χώρο

Τι είναι η πιστοποίηση CECRA;

Η πιστοποίηση CECRA  είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων που απευθύνεται σε συμβούλους του αγροτικού χώρου και αποσκοπεί στην δημιουργία ενός ενιαίου προτύπου δεξιοτήτων για τους συμβούλους της Ευρώπης.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως διαπιστευμένος πάροχος εκπαιδευτικών ενοτήτων CECRA στην Ελλάδα, ανέπτυξε και παρέχει στους γεωργικούς συμβούλους στην Ελλάδα μια σειρά εκπαιδεύσεων CECRA προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους.

Παρεχόμενες εκπαιδευτικές ενότητες από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

M01

Το προφίλ μου ως σύμβουλος

M02

Επικοινωνία και οικοδόμηση σχέσεων στο συμβουλευτικό έργο

M03

Ομάδες και Ηγεσία

M07

Διαμόρφωση συμβουλευτικών διαδικασιών

M09

Συντονισμός και Διευκόλυνση

Μ16

Διαχείριση Καινοτόμων διαδικασιών

Ποια τα οφέλη της πιστοποίησης CECRA;

Η πιστοποίηση CECRA βοηθά τους συμβούλους να αποκτήσουν πληρέστερη αντίληψη του ρόλου τους και να βελτιώσουν τις μεθόδους και τεχνικές τους, συνδυάζοντας την πρακτική εκπαίδευση με έγκυρες μεθόδους συμβουλευτικής. Οι συμμετέχοντες:

  • αναπτύσσουν γνώσεις και ικανότητες στην παροχή συμβουλών
  • αναπτύσσουν τις ικανότητες στοχασμού και αναστοχασμού των επαγγελματικών και συμβουλευτικών διαδικασιών, καθώς και την ικανότητά  τους για αυτό-βελτίωση
  • συμμετέχουν ενεργά σε εκπαιδευτικές διαδικασίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους
  • μαθαίνουν για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ατόμων, ομάδων, εκπαιδευτικών διαδικασιών και προγραμμάτων καινοτομίας
  • ενισχύουν την μεθοδολογική τους εργαλειοθήκη στις γεωργικές εφαρμογές
  • μοιράζονται σκέψεις κα απόψεις με συναδέλφους,  ενισχύοντας τις δικτυώσεις τους

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.cecra.net/index.php/en/