«Τριπτόλεμος»: Δωρεάν σεμινάρια για νέους και νέες ηλικίας 24-40 ετών

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 03 Μάιος 2018

Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) θα υλοποιήσει από την Τρίτη 29-05-2018 μέχρι και την Δευτέρα 2-07-2018  πρόγραμμα εκπαίδευσης 125 νέων, ηλικίας 24-40 ετών, σε θέματα που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Το πρόγραμμα (υπό την επωνυμία «Τριπτόλεμος») χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από τη Διεύθυνση Νέας Γενιάς της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επομένως, οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 5 κατευθύνσεις, αντικείμενα-τομείς εκπαίδευσης, ως εξής (εντός παρένθεσης αναφέρονται οι επιστημονικοί υπεύθυνοι):
1. Αιγοπροβατοτροφία & Αγελαδοτροφία (Ιωσήφ Μπιζέλης, Καθηγητής) 
2. Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά (Γαρυφαλλιά Οικονόμου-Αντώνακα, Καθηγήτρια)
3. Δενδροκομία- Σύγχρονες Τάσεις (Σταύρος Βέμμος, Καθηγητής)
4. Κηπευτικές Καλλιέργειες, Θερμοκήπια, Υδροπονία (Δημήτριος Σάββας, Καθηγητής)
5. Μελισσοκομία (Πασχάλης Χαριζάνης, Καθηγητής)

Η εκπαίδευση γίνεται με συμμετοχή μελών ΔΕΠ-Καθηγητών του ΓΠΑ, άλλων ειδικών επιστημόνων εντός και εκτός ΓΠΑ καθώς και διαφόρων επιτυχημένων επαγγελματιών του χώρου της παραγωγής και της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκομίσουν γνώσεις και εμπειρία μέσω της θεωρητικής διδασκαλίας αλλά και της κατάρτισής τους σε διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές. Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από τις παραδόσεις, τα εργαστήρια, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις αλλά και τις συζητήσεις με τους εκπαιδευτές τους να αντιληφθούν τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά τους, τις βασικές προϋποθέσεις αλλά και τις πραγματικές συνθήκες άσκησης του αγροτικού επαγγέλματος.

Συντονιστής του Προγράμματος «Τριπτόλεμος» είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Εργαστηρίου Δενδροκομίας του ΓΠΑ κ. Ιωάννης Παπαδάκης (papadakis@aua.gr).
Για συνεχή ενημέρωση ακολουθήστε τη σελίδα του «Τριπτόλεμου» στο Facebook:
___________________________________
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής είναι η 20η Μαΐου 2018. Όλες οι πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υπάρχουν στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:
Σημειώνεται ότι αρμόδια για την επιλογή των εκπαιδευομένων είναι η Διεύθυνση Νέας Γενιάς της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης.
 

Συνημμένα: