Συνεργασία υπέγραψαν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 08 Δεκ 2017

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΙΤΕ και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  υπεγράφη την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017 από τον Πρόεδρο του ΙΤΕ, καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη και τον Πρύτανη του ΓΠΑ, καθ. Γεώργιο Παπαδούλη.

Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η προαγωγή του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου των δύο Ιδρυμάτων αλλά και η ανάπτυξη ευρύτερων συνεργασιών με Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ειδικότερα, τα δύο Ιδρύματα θα συνεργαστούν σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως εκείνος της Αγροδιατροφής (Εικόνα 1), με αξιοποίηση των υποδομών και ανταλλαγή της συμπληρωματικής τεχνογνωσίας τους, με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του επιστημονικού έργου τους Ειδικότερα, τα δύο Ιδρύματα θα συνεργαστούν σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος με αξιοποίηση των υποδομών και ανταλλαγή της συμπληρωματικής τεχνογνωσίας τους, με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του επιστημονικού έργου τους.  Ειδικότερα, οι επιστημονικές συνεργασίες μεταξύ ΙΤΕ και ΓΠΑ στον τομέα της Αγροδιατροφής αναμένεται να δώσουν λύσεις καινοτόμες και να δημιουργήσουν οφέλη για την βιώσιμη ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα στη χώρα.

Προβλέπεται επίσης η ενίσχυση αλλά και προβολή της συμβολής των Ιδρυμάτων στην ανάπτυξη των επιμέρους κοινωνιών σε Τοπικό, Περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και γενικότερα η υποστήριξη της αποστολής και του ρόλου των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων.

Εικόνα 1. H συνεργασία των ιδρυμάτων στον τομέα της Αγροδιατροφής, μέσω της αξιοποίησης της επιμέρους τεχνογνωσίας και των υποδομών τους για το βιολογικό υλικό και τις μοριακές αναλύσεις, αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες και καινοτόμες δράσεις, με άμεσο όφελος στην Κοινωνία.

Συνημμένα: