Ημερίδα για τη χρήση ζυμομυκήτων και μυκήτων σε σιτηρέσια τσιπούρας πραγματοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 13 Νοε 2023

Τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ημερίδα με τίτλο: «Χρήση ζυμομυκήτων και μυκήτων σε σιτηρέσια τσιπούρας με στόχο τη βελτίωση του εξωτερικού χρωματισμού και την ανοσοενίσχυση - Brightfish». Το Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συντονίζει το συγκεκριμένο έργο σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την εταιρεία Ιχθυοκαλλιέργειας Διόνι ΙΚΕ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Η θεματολογία της ημερίδας περιελάμβανε ερευνητικά συμπεράσματα σχετικά με τις επιδράσεις της ενσωμάτωσης πρώτων υλών από ζυμομύκητες και μανιτάρια σε σιτηρέσια τσιπούρας, στην αύξηση, στον εξωτερικό χρωματισμό, στην ανοσολογία, στην ιστομορφολογία, στη γονιδιακή έκφραση και στο μικροβίωμα.

Η Αντιπρύτανης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Διεθνοποίησης και Φοιτητικής Μέριμνας,  κ. Ελένη Μήλιου, Καθηγήτρια, πραγματοποίησε την έναρξη της Ημερίδας, επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας των ελληνικών πανεπιστημίων με τους ιδιωτικούς φορείς και συνεχάρη τους εταίρους για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Επίσης, η Αντιπρύτανης τόνισε το γεγονός ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπηρετεί εδώ και χρόνια, με ουσιαστικές δράσεις στήριξης ποικίλες ερευνητικές δραστηριότητες που οδηγούν σε καινοτόμες εφαρμογές στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών. Εκ μέρους του ιδιωτικού φορέα Ιχθυοκαλλιέργειες Διόνι, ο κ. Βασίλειος Παληός τοποθετήθηκε για την τρέχουσα κατάσταση του κλάδου σε οικονομικό και παραγωγικό επίπεδο, ενώ σημείωσε τις προοπτικές σε ένα οικονομικά ασταθές περιβάλλον, αλλά με αυξανόμενη ζήτηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

Στη συνέχεια, ο Συντονιστής της Πράξης κ. Εμμανουήλ Μαλανδράκης, Επίκουρος Καθηγητής, παρουσίασε το έργο, αναλύοντας επιστημονικά στοιχεία της συνολικής ερευνητικής προσπάθειας και ενημερώνοντας τους παρευρισκόμενους για την πρόοδο του έργου και τις δράσεις διάχυσης που πραγματοποιήθηκαν. Ο κ. Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του υποέργου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρουσίασε τα αποτελέσματα της μελέτης του Εργαστηρίου Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όσον αφορά τη χρήση προϊόντων και υποπροϊόντων μαγιάς στην ανάπτυξη, στην ανοσολογία και στην ιστομορφολογία της τσιπούρας, διακρίνοντας συγκεκριμένα πρόσθετα που οδήγησαν στη βελτίωση της φυσιολογικής κατάστασης των ψαριών. Ακολούθησαν ομιλίες ερευνητών με σημαντικά αποτελέσματα του έργου. Τέλος, πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών.

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» και τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και από άλλους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς και πλήθος φοιτητών.  

Συνημμένα: