Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικεφαλής των ελληνικών ΑΕΙ στο Διεθνές Forum «Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2040»

Ημερομηνία: 
Τρίτη 02 Φεβ 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικεφαλής των ελληνικών ΑΕΙ στο Διεθνές Forum «Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2040»

 

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, ενώπιον του Πρωθυπουργού, η παρουσίαση,  , των 14 θεσμικών φορέων που θα συμμετάσχουν στο Forum «Η Ελλάδα το 2040», το οποίο διοργανώνει η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» και θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Οκτώβριο στο Μέγαρο του Ζαππείου με στόχο να χαρτογραφήσει τις δυνατότητες και τις προοπτικές της Ελλάδας σε βάθος εικοσαετίας.

Ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών ΑΕΙ, ως ένας εκ των θεσμικών φορέων, όρισε τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Κίντζιο  επικεφαλής της ομάδας εργασίας η οποία θα παρουσιάσει μία μελέτη για την εξέλιξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες βασιζόμενη τόσο στις τωρινές προκλήσεις όσο και στον κομβικό ρόλο του Δημόσιου Πανεπιστημίου στις ραγδαία εξελισσόμενες κοινωνίες υψηλής έντασης γνώσης. Σε αυτό το πλαίσιο, στρατηγικά θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν, μεταξύ άλλων, είναι τα ακόλουθα:

- Η εξέλιξη του ελληνικού Πανεπιστημίου στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ιδιαίτερα μέσα από τον θεσμό των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

- Ο ρόλος των Πανεπιστημίων ως φορέων Περιφερειακής Ανάπτυξης.

- Η συμμετοχή των Πανεπιστημίων στην έρευνα και την καινοτομία και οι αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις.

- Τα νέα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θα προκύψουν στο μέλλον.

- Η μετάβαση στη ψηφιακή εποχή.

Η συγκεκριμένη επιλογή ποιεί ιδιαίτερη τιμή για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το οποίο εισήλθε στον δεύτερο αιώνα λειτουργίας του. Πέραν του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως συντονιστή, στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν οι:

Χριστίνα Κουλούρη, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου

Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αθανάσιος Κατσής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ιωάννα Λαλιώτου, Αντιπρύτανης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Συνημμένα: