Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει Θερινό Σχολείο στα Τρίκαλα, Θεσσαλίας

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 28 Μαρ 2018 έως Κυριακή 10 Ιουν 2018

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει την διοργάνωση  Θερινού Σχολείου στα Τρίκαλα, Θεσσαλίας

σε δύο περιόδους (28 Μαΐου - 3 Ιουνίου και 4 Ιουνίου - 10 Ιουνίου) 

με τίτλο FOUNDATION IN AGROFOOD PRINCIPLES AND PRACTICE

 
Το Θερινό Σχολείο έχει στόχο, να προσφέρει μία μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία μύησης των νέων στη γοητεία, την καινοτομία και τις προκλήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα. Επιπλέον, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων (Skills Development) όπως η επικοινωνία, η ομαδική εργασία, η ηγεσία και το μάρκετινγκ. Την εβδομάδα, του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν  για όλες τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στον Αγροδιατροφικό τομέα από αξιόλογους και καταξιωμένους επιστήμονες του χώρου.  Αξιοποιείται ένας πλούτος μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, ενεργοποιώντας διαδραστικές δραστηριότητες με σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτες περίπτωσης (Case Studies) κλπ