Ερευνα Eurograduate 2022 του Γραφείου Διασύνδεσης ΓΠΑ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 04 Ιαν 2023

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην προσπάθεια του να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει όλους τους αποφοίτους του Ιδρύματος, προσκαλεί εγκάρδια τους αποφοίτους των ακαδημαϊκών ετών 2016-2017 και 2020-2021 να λάβουν μέρος στην έρευνα EUROGRADUATE 2022 η οποία θα μας εφοδιάσει με τις απαραίτητες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία τα οποία εν συνεχεία θα χρησιμοποιηθούν για την συγγραφή μελέτης απορρόφησης αποφοίτων.

Η έρευνα EUROGRADUATE 2022 είναι μια πιλοτική έρευνα αποφοίτων σε 17 Ευρωπαϊκές χώρες, η οποία στοχεύει στην χαρτογράφηση των εμπειριών των Ευρωπαίων αποφοίτων κατά την διάρκεια τόσο των σπουδών τους, ως φοιτητές, όσο και της μετέπειτα επαγγελματικής τους ζωής, ως Ευρωπαίοι πολίτες. Τι έκαναν μετά την αποφοίτησή τους από την ανώτατη εκπαίδευση; Πώς θα αξιολογούσαν τις σπουδές τους σήμερα;

Ο απώτερος σκοπός της έρευνας είναι να γίνει η σύγκριση των διαφορετικών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη και να εντοπιστούν τρόποι βελτίωσης της προετοιμασίας των αποφοίτων για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας αλλά και στην κοινωνία.

Η έρευνα διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι μπορούν να διακόψουν την έρευνα ανά πάσα στιγμή και να επιστρέψουν στο σημείο που έμειναν πατώντας ξανά στον σύνδεσμο που τους έχει αποσταλεί .

Οι απαντήσεις τους στην έρευνα είναι ανώνυμες και πλήρως εμπιστευτικές. Όλα τα
δεδομένα της έρευνας θα φυλάσσονται ξεχωριστά, από τις δικές τους πληροφορίες
επικοινωνίας. Η συμμετοχή τους είναι εθελοντική, και τηρούνται όλες οι νομικές
απαιτήσεις της προστασίας δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, παρακαλούμε τους αποφοίτους να επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο του έργου www.eurograduate.eu.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, επικοινωνήστε με την κα Τσούρου Βιργινία - Μαρία, e-mail: career@aua.gr, Τηλέφωνο: 210-5294817