Ενεργή συμμετοχή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο 1o Επιστημονικό Συνέδριο του EU-CONEXUS στο Ροστόκ της Γερμανίας

Ημερομηνία: 
Τρίτη 19 Δεκ 2023

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετείχε στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης EU-CONEXUS, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 στο Ροστόκ της Γερμανίας. H ομάδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελούμενη από δεκαοκτώ (18) άτομα συμμετείχε στις συνεδρίες και στις συζητήσεις που έγιναν, συμβάλλοντας στη συνεχή αποστολή της ευρωπαϊκής πανεπιστημιακής συμμαχίας για βιώσιμη ανάπτυξη και συνεργασία.

Στo Επιστημονικό Συνέδριο του EU-CONEXUS με τίτλο : «Θαλάσσια και Παράκτια Οικοσυστήματα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για Βιώσιμη Ανάπτυξη», συμμετείχαν περισσότερα από 150 άτομα από ερευνητικές κοινότητες διαφορετικών επιστημονικών υποβάθρων και ήρθαν σε επαφή με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας στο πλαίσιο της συμμαχίας, καθώς και την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων σχετικά με τη βιωσιμότητα των παράκτιων περιοχών. Προσκεκλημένοι ομιλητές από διακεκριμένους οργανισμούς όπως: το Διεπιστημονικό Κέντρο Θαλάσσιων και Περιβαλλοντικών Ερευνών CIIMAR, το Ινστιτούτο Leibniz για την Έρευνα της Βαλτικής Θάλασσας (IOW) και τo Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιέργειας (IMBBC), μαζί με ερευνητές από τα εννέα (9) πανεπιστήμια εταίρους του EU-CONEXUS, κάλυψαν βασικά θέματα της έξυπνης αστικής παράκτιας ανάπτυξης. Μέσα από διεπιστημονικές συνεδρίες επικεντρωμένες στις τέσσερις (4) βασικές θεματικές του EU-CONEXUS: την «Παράκτια Μηχανική»,  τις «Κοινωνικές, Πολιτιστικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες», τις «Βιοεπιστήμες και Βιοτεχνολογία»,  και τις «Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Βιοποικιλότητα», οι ερευνητές είχαν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις ιδέες και τα ερευνητικά ενδιαφέροντά τους και να συζητήσουν συλλογικές προσπάθειες για την έξυπνη αειφόρο διαχείριση της αστικής παράκτιας ζώνης.

Οι διεργασίες και οι συζητήσεις των διοικητικών και συντονιστικών οργάνων του EU-CONEXUS είχαν ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, ήδη από την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023. Ειδικότερα,  το, το Συμβούλιο Πρυτανικών Αρχών  (Governing Board), το Συμβούλιο Έρευνας (Research Council), το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο (Academic Council), το Συμβούλιο Συντονισμού και Διαχείρισης (Management Board), το Φοιτητικό Συμβούλιο (Student Board) και το Συμβούλιο Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (External Advisory Board), συγκεντρώθηκαν στο Ροστόκ της Γερμανίας για τη διεξαγωγή παραγωγικών συζητήσεων σχετικά με τις προκλήσεις και το μέλλον του EU-CONEXUS. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εκπροσώπησε ο Πρύτανης, κ. Σπυρίδων Κίντζιος, Καθηγητής, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμάτων, Δια Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας, κ. Εμμανουήλ Φλεμετάκης, Καθηγητής, η Αντιπρύτανης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Διεθνοποίησης και Φοιτητικής Μέριμνας, κ. Ελένη Μήλιου Καθηγήτρια και το μέλος του Συμβουλίου Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του EU-CONEXUS κ. Χριστίνα Λεγάκι, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Corteva Agriscience.

Οι εκπρόσωποι και από τα εννέα (9) πανεπιστήμια του EU-CONEXUS, μαζί με σημαντικούς εκπροσώπους από τον βιομηχανικό κλάδο και τα διοικητικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναντήθηκαν δια ζώσης στο Ροστόκ της Γερμανίας προκειμένου να ορίσουν  το επόμενο κεφάλαιο για τη συμμαχία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EU-CONEXUS. Με επίκεντρο την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, οι συζητήσεις εμβάθυναν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων και την αντιμετώπιση προκλήσεων που αφορούν τη συμμετοχή φοιτητών και ερευνητών στα εγχειρήματα της συμμαχίας. Τα βασικά συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι συμμετέχοντες είναι: η επιτακτική ανάγκη για αλλαγές στα εθνικά νομοθετικά συστήματα για τη νομιμοποίηση και αναγνώριση κοινών προτάσεων μελέτης στο πλαίσιο του EU-CONEXUS, η σημασία της επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και ο καθοριστικός ρόλος του EU-CONEXUS στην παροχή επαγγελματικών γνώσεων  και δεξιοτήτων στους φοιτητές.

To Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παραμένοντας προσηλωμένο στη συμμαχία των Πανεπιστημίων, συνεισέφερε σε πολλά επίπεδα με την τεχνογνωσία του και το ανθρώπινο δυναμικό του. Απώτερος σκοπός όλων των συμμετεχόντων, ήταν η διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τη συμμαχία, που θα κάνει τη διαφορά στη ζωή των φοιτητών, των ερευνητών και των κοινοτήτων, βασιζόμενοι πάντα στη συλλογική προσπάθεια.

Συνημμένα: