Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις εκπροσώπων του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο, στο Ειδικό Ταμείο και στα συλλογικά όργανα των Σχολών

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 27 Οκτ 2017

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις εκπροσώπων του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού  (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο, στο Ειδικό Ταμείο και στα συλλογικά όργανα των Σχολών α) Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος και β) Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης

Συνημμένα: