Ημιημερίδα για το ΜΕΤΡΟ 16 "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - Συνέργειες Γ.Π.Α. – Κ.Αλ.Ο

Ημερομηνία: 
Τρίτη 17 Ιουλ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ 16 "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"  Π. Α. Α. 2014 – 2020,  Συνέργειες Γ.Π.Α. – Κ.Αλ.Ο.

 

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

     Σας ενημερώνουμε ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και η Πρωτοβουλία COOPEXPO διοργανώνουν ημιημερίδα για το ΜΕΤΡΟ 16 "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - Συνέργειες Γ.Π.Α. – Κ.Αλ.Ο.

Την Τρίτη 17/7/2018, 14:00, στο Συνεδριακό Κέντρο

Στην ημιημερίδα αυτή θα σας δοθεί η  δυνατότητα να ενημερωθείτε για το Μέτρο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ αλλά και να διερευνήσετε δυνατότητες συνεργασίας με Κ.Αλ.Ο. που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέρος 1ο:

 Παρουσίαση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» από την κα Ευαγγελία Τζουμάκα, ΕΥΕ ΠΑΑ.

 

Μέρος 2ο: Στρογγυλό τραπέζι

Συμμετέχουν:

Συντονιστής: Αλ. Κουτσούρης, Καθηγητής Γ.Π.Α., Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γ. Αλεξόπουλος, ΕΔΙΠ, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Π. Καρανικόλας, Επ. Καθηγητής Γ.Π.Α., Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Κ. Μοράρος, Οικονομολόγος, Εκπρόσωπος ΚΑλΟ

Π. Ταραντίλης, Καθηγητής Γ.Π.Α., Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου                        
Ευαγγελία Τζουμάκα,  Στέλεχος, ΕΥΕ ΠΑΑ

 

ΚΑλΟ στην Ελλάδα

Οι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας* (ΚΑλΟ) ανέρχονται στην Ελλάδα σε πάνω από 1.000, συνήθως στη νομική μορφή κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Οι περισσότερες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και το 20% περίπου του συνόλου στους τομείς γεωργίας, κτηνοτροφίας, μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων.

*Ο ορισμός της ΚΑλΟ στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνει φορείς που τηρούν τις ακόλουθες αρχές:

• Συμμετέχουν στην οικονομική ή/και επιχειρηματική δραστηριότητα • Έχουν έναν ξεκάθαρο κοινωνικό σκοπό • Είναι ανεξάρτητοι και έχουν δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων                 • Επανεπενδύουν τα κέρδη τους, διανέμουν μέρος τους στους εργαζομένους τους ή/και τα διοχετεύουν σε κοινωνικούς στόχους, αντί να τα διανείμουν στα εμπλεκόμενα μέρη ως επιστροφή της επένδυσης τους. • Βασίζονται στη συλλογική δράση.

(Πηγή: ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)