Πρωτεύουσες καρτέλες

Γνωστικό Αντικείμενοαύξουσα ταξινόμηση Εργαστήριο Τμήμα
Χημεία Τροφίμων και Ευφραντικών Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Φυτοπαθολογία Φυτοπαθολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Γεωργίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Φυτά Βιομάζας Γεωργίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Φυσιολογία Φυτών Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Φυσιολογία Θρέψης Αγροτικών Ζώων Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Φυσιολογία & Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κηπευτικών Κηπευτικών Καλλιεργειών Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Φυσικοχημεία Τροφίμων και Θερμοδυναμική Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Φυσική Φυσικής Βιοτεχνολογίας
Υδροβιολογία Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Υδατοκαλλιέργειες Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Υγιεινή Εγκαταστάσεων Τροφίμων Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Υγιεινή Βιομηχανιών Τροφίμων Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Τοπογραφία και Τηλεπισκόπηση Γεωργικών Κατασκευών Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Τηλεπισκόπηση Ορυκτολογίας και Γεωλογίας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Τεχνολογία Παραγωγής Ζυμούμενων Προϊόντων Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Τεχνικές Συντήρησης Τροφίμων Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Σχεδιασμός Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γεωργικών Κατασκευών Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Μονάδων Γεωργικών Κατασκευών Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Σχεδιασμός Γεωργικών Μηχανημάτων Γεωργικής Μηχανολογίας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Συστηματική Βοτανική Συστηματικής Βοτανικής Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Συστήματα Αρδεύσεων - Στραγγίσεις Γεωργικών Κατασκευών Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Συσκευασία τροφίμων Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Σηροτροφία Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών Πληροφορικής Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Πολλαπλασιασμών Καρποφόρων Δένδρων και Θάμνων Δενδροκομίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Πολιτική Οικονομία Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Πληθυσμιακή Γενετική Ζώων και Φυτών Γενετικής Βιοτεχνολογίας
Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Πανίδα Φυσικών Οικοσυστημάτων Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Παθολογία Παραγωγικών Εντόμων Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Ορυκτολογία Ορυκτολογίας και Γεωλογίας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Ζωικών Εχθρών Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Οινολογία Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Οικονομικά Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Οικονομικά Γεωργικής Παραγωγής Αγροτικής Πολιτικής & Συνεταιρισμών Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Οικολογία Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Νοσήματα και Υγιεινή Αγροτικών Ζώων Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Μορφολογία Φυτών Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Μοριακή Βιοχημεία και Φυσιολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Μοριακής Βιολογίας Βιοτεχνολογίας
Μικροβιολογία Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Μελισσοκομία Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Μέθοδοι Ποσοτικής Οικονομικής Ανάλυσης Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Μέθοδοι ανάλυσης Τροφίμων Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Λιπασματολογία - Λιπάνσεις Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Λειτουργική Γονιδιωματική Μοριακής Βιολογίας Βιοτεχνολογίας
Λαχανοκομία Κηπευτικών Καλλιεργειών Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Καταπολέμηση Ασθενειών των Φυτών Γεωργικής Φαρμακολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Ιολογία Φυτών Φυτοπαθολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις Γεωργικών Κατασκευών Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Ζωοτεχνία Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Ζωική Παραγωγή και Περιβάλλον Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Ζιζανιολογία Γεωργίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος Γαλακτοκομίας Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Επιστήμη και Τεχνολογία Γαλακτοκομικών Προϊόντων Γαλακτοκομίας Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Εξοπλισμός Βιομηχανιών Τροφίμων Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Ενόργανη Ανάλυση - Φασματοσκοπία Γενικής Χημείας Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Ενζυμική Τεχνολογία Ενζυμικής Τεχνολογίας Βιοτεχνολογίας
Εδαφολογία Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Διαχείριση Υδατικών Πόρων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Διατροφή Αγροτικών Ζώων Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Διαγνωστική Aσθενειών των Φυτών Φυτοπαθολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Δενδροκομία Δενδροκομίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Γεωργικός Πειραματισμός - Βιομετρία Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Γεωργική Φαρμακολογία Γεωργικής Φαρμακολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Γεωργική Υδραυλική Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Γεωργική Οικοτοξικολογία Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Γεωργική Μηχανολογία Γεωργικής Μηχανολογίας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Γεωργική Μετεωρολογία Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Γεωργική Ζωολογία Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Γεωργική Εντομολογία Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Γεωμορφολογία Ορυκτολογίας και Γεωλογίας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Γεωλογία Ορυκτολογίας και Γεωλογίας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Βιοχημεία Τροφίμων Γαλακτοκομίας Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Βιοφυσική Φυσικής Βιοτεχνολογίας
Βιοτεχνολογία Τροφίμων Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Βιοτεχνολογία Ζωικής Παραγωγής Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας, Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Βιοσυστηματική Φυτών και Ζώων Γενετικής Βιοτεχνολογίας
Βιολογική Γεωργία Γεωργίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Βιοκλιματολογία Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Βελτίωση Φυτών Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Βελτίωση και Διαχείριση Βοσκοτόπων Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Ασφάλεια Τροφίμων Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Ασφάλεια και Εργονομία στην Μηχανική Βιοσυστημάτων Γεωργικής Μηχανολογίας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Αρχιτεκτονική Τοπίου Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Αρδεύσεις - Στραγγίσεις Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Ανθοκομία Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Ανατομία και Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Ανάλυση Βιομορίων Ενζυμικής Τεχνολογίας Βιοτεχνολογίας
Αμπελουργία Αμπελολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Αγροτική Πολιτική Αγροτικής Πολιτικής & Συνεταιρισμών Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Αγροτική Κοινωνιολογία Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης