Πρωτεύουσες καρτέλες

Γνωστικό Αντικείμενοφθίνουσα ταξινόμηση Τμήμα
Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Αμπελουργία Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Αρχιτεκτονική Τοπίου Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Βιοδραστικά Προϊόντα και Πρωτεϊνική Τεχνολογία Βιοτεχνολογίας
Βιοτεχνολογία Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Γεωργία, Βελτίωση Φυτών & Γεωργικός Πειραματισμός Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Δενδροκομία & Αμπελουργία Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Διατροφή του Ανθρώπου Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Διαχείρηση Περιβάλλοντος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Εδαφολογία - Διαχείριση Εδαφικών Πόρων Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Ενεργειακά Συστήματα - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος και Προϊόντων Γάλακτος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στους Φυσικούς Πόρους Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Κηπευτικές Καλλιέργειες & Ανθοκομία
Μηχανική Τροφίμων - Εφαρμογή Η/Υ στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Μοριακή και Πληθυσμιακή Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Μοριακή Οικολογία και Ανίχνευση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών Βιοτεχνολογίας
Οινολογία Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Υλικά στην Αειφόρο Αγροτική Παραγωγή και στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Περιβάλλον Θερμοκηπίου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Σύγχρονες Τεχνικές Εκμηχάνισης της Γεωργίας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Συντήρηση Νωπών Αγροτικών Προϊόντων Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Συστήματα Ολοκληρωμένης Βιολογικής Παραγωγής και Πιστοποίησης Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Τεχνική των Αρδεύσεων Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Φυσιολογία Θρέψης Αγροτικών Ζώων Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Φυτοπροστασία και Περιβάλλον Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής