10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος με θέμα: «Η συμβολή της Γεωργικής Μηχανικής στην Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας»

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 28 Σεπ 2017 έως Παρασκευή 29 Σεπ 2017

Η Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (Ε.Γ.Μ.Ε.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1993 και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργικών Μηχανικών European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng).

Το συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και στόχος του είναι να έρθουν σε επαφή η ακαδημαϊκή κοινότητα με τους ερευνητές και γενικότερα τους επιστήμονες που ασχολούνται με τα αντικείμενα της Γεωργικής Μηχανικής και της Μηχανικής Βιοσυστημάτων καθώς και συναφών αντικειμένων και να γίνει ανταλλαγή της εμπειρίας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η συμβολή της Γεωργικής Μηχανικής στην Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας» θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2017 σε μία χρονική συγκυρία όπου σημαντικά θέματα απασχολούν τους Γεωργικούς Μηχανικούς και την Ελληνική Γεωργία όπως είναι η ορθολογική διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων, η διασφάλιση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, οι κλιματικές αλλαγές και οι επιπτώσεις τους στην αγροτική παραγωγή και η αειφορική γεωργική παραγωγή. 

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Συνημμένα: