ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 11 Φεβ 2016

Το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,Πράξη «Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων»), διοργανώνει τέσσερα τετράωρα ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, τα οποία απευθύνονται κατά προτεραιότητα σε εργαζόμενους/νες φοιτητές/τριες και αποφοίτους του ΓΠΑ ή άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας και επιδιώκουν να αναπτύξουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους.

 

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο δεύτερο όροφο του Κεντρικού Κτιρίου Διοίκησης του ΓΠΑ (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός) ως εξής:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α: Δευτέρα 22/2/2016 (17:00-21:00)

Τίτλος: «Διαχείριση εργασιακού άγχους»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β:  Τρίτη 23/2/2016 (17:00-21:00)

Τίτλος: «Επικοινωνιακές δεξιότητες στο χώρο εργασίας»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ: Δευτέρα 7/3/2016 (17:00-21:00)

Τίτλος: «Διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δ: Τρίτη 8/3/2016 (17:00-21:00)

Τίτλος: ¨Διαχείριση της ψυχολογικής βίας στο χώρο εργασίας-το σύνδρομο mobbing”

 

Ο συντονισμός των εργαστηρίων θα γίνει από τη Σύμβουλο του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, κα Ντίνα Μπαρδάκη. Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να παρακολουθήσει όλα ή κάποια από τα σεμινάρια, αλλά βεβαίωση συμμετοχής θα λάβουν όσοι/ες παρακολουθήσουν και τα τέσσερα εργαστήρια.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Λόγω περιορισμένου  αριθμού συμμετοχών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δηλώστε τη συμμετοχή σας μέχρι την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016 , για τα εργαστήρια Α-Β και την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016, για τα εργαστήρια Γ-Δ, στέλνοντας στο career@aua.gr τις παρακάτω πληροφορίες και γράφοντας στο θέμα του e-mail τον τίτλο: «ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια Επαγγελματικής Συμβουλευτικής από το ΓΔ, ΓΠΑ»

 

Ονοματεπώνυμο:

 

Επαγγελματική Ιδιότητα/ Θέση Εργασίας:

 

Έτος Φοίτησης/Αποφοίτησης:

 

Ίδρυμα:

 

Σχολή:

 

Τμήμα:

 

Αριθμός Μητρώου/Ταυτότητας:

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

 

Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:

 

Τίτλοι Εργαστηρίων

Σειρά Προτίμησης

Α. Αντιμετώπιση εργασιακού άγχους

 

Β. Συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

 

Γ. Επικοινωνιακές δεξιότητες

 

Δ. Διαχείριση συγκρούσεων στον χώρο εργασίας