6ο Σεμινάριο Μνημονικών Τεχνικών ΓΔ με τίτλο: «Λήθη και υποβοηθούμενες μνημονικές ανακλήσεις. Ατομικές σημειώσεις μαθημάτων (χειρόγραφες / ηλεκτρονικές)»

Ημερομηνία: 
Τρίτη 26 Φεβ 2019

Το διαδραστικό μικροομαδικό εργαστήριο μνημονικών τεχνικών απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές που δυσκολεύονται να κρατήσουν σημειώσεις στην ατομική μελέτη και ''ξεχνούν'' αυτό που άκουσαν ή παρακολούθησαν στα μαθήματα.

Έλα στο 6ο Μικροομαδικό  Διαδραστικό Σεμινάριο Μνημονικών Τεχνικών που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης την Τρίτη 26/2/19, 13.00-15.00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στο 2ο όροφο του κτιρίου της Διοίκησης.

Τίτλος «Λήθη και υποβοηθούμενες μνημονικές ανακλήσεις. Ατομικές σημειώσεις μαθημάτων (χειρόγραφες /  ηλεκτρονικές)»

 Σε θεωρητικό επίπεδο θα συζητήσουμε τρόπους υποβοηθούμενων ανακλήσεων και ελέγχου της “ληθης'' εξετάζοντας την αυτοβιογραφική μνήμη που έχουμε για την ζωή μας και η οποία αποτελεί ειδική κατηγορία επεισοδιακής μνήμης.

Ακόμη, θα δείξουμε τις σχέσεις των μνημονικών τεχνικών μελέτης που απορρέουν από το κεντρικό σύστημα ελέγχου της εργαζόμενης μνήμης. Έμφαση θα δοθεί στις βιωματικές διεργασίες ανάσυρσης(1) πληροφοριών από την μακροπρόθεσμη μνήμη, την συμμετοχή στην κωδικοποίηση(2) νέων πληροφοριών, τον συντονισμό(3) του φωνολογικού κυκλώματος και του οπτικοχωρικού σημειωματάριου.

Επιπλέον, θα δούμε πως η αυτοβιογραφική μνήμη, ως μνημονική τεχνική ''χειρόγραφων ή ηλεκτρονικών '' σημειώσεων κατανέμει τους διαθέσιμους γνωστικούς πόρους. Δηλαδή, ελέγχει, και μεταθέτει την προσοχή, επιλέγει τις κατάλληλες στρατηγικές για την εκτέλεση του νοητικού έργου με το οποίο ασχολείται ο φοιτητής και ενσωματώνει πληροφορίες από διαφορετικές πηγές.

Σε πρακτικό επίπεδο θα εργαστούμε σε ασκήσεις συνειδητοποίησης του ατομικού τρόπου μελέτης με έμφαση τις ατομικές σημειώσεις (χειρόγραφες και ηλεκτρονικές) των μαθημάτων στο αμφιθέατρο ή το εργαστήριο.

Εισηγήτρια: κ. Δροσινού-Κορέα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εξωτερική συνεργάτης του ΓΔ αρμόδια για την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ και ΑμΕΕΑ του Γ.Π.Α.

(Πηγή για περισσότερη μελέτη: Ρούσος, Π.,Λ. (2011). Λήθη και μνημονικές αστοχίες. Στο Γνωστική ψυχολογία, οι βασικές γνωστικές διεργασίες (σσ. 238-243). Αθήνα: Τόπος.)  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

  • Λόγω της βιωματικής δομής του σεμιναρίου υπάρχουν περιορισμένες θέσεις  συμμετοχής. Κλείσε άμεσα τη δική σου, στη σελίδα μας στο fb όπου θα βρεις το  σχετικό post.
  •  Τα σεμινάρια απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του ΓΠΑ και είναι δωρεάν.

 Μη χάνεις την ευκαιρία. Σε περιμένουμε!
Περισσότερες πληροφορίες στο fb και στο email: career@aua.gr