Καθομολόγηση Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Αποφοίτων 2018-2019

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 19 Δεκ 2018

Σας πληροφορούμε ότι, η Καθομολόγηση των Διπλωματούχων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018