Υπογραφή Ακαδημαϊκής Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία: 
Τρίτη 07 Μάιος 2019

Υπεγράφη την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 Ακαδημαϊκή Συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Frederick  της Κύπρου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) στη Λευκωσία της Κύπρου. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick  της Κύπρου κ. Γεωργίου Δημοσθένους προσκάλεσε στη Λευκωσία τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδωνα Κίντζιο και τον  Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας κ. Σέρκο Χαρουτουνιάν, προκειμένου να υπογράψουν Ακαδημαϊκή Συνεργασία πενταετούς διάρκειας που αφορά σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.

            Οι Πρυτανικές Αρχές κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick συμμετείχαν σε σύσκεψη στην οποίαν παρέστησαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Frederick ο Αντιπρύτανης κ. Μιχάλης Κομόδρομος, η Κοσμήτορας κ. Αρετή Παναούρα  και ο κ. Χριστόφορος Χαραλάμπους, Διευθυντής των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Σε αυτήν διερευνήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας αφενός στην εκπαίδευση με τη δημιουργία κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, θερινών σχολείων και προγραμμάτων για εξ αποστάσεως εκπαίδευση-κατάρτιση και αφετέρου στην έρευνα σε τομείς όπως η γεωργία ακριβείας, η αειφορία και η κλιματική αλλαγή.  Τέλος, επισκέφτηκαν τη Mονάδα Διατήρησης της Φύσης που λειτουργεί στο εν λόγω Πανεπιστήμιο και ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες  και τα προγράμματα που υλοποιεί.

Το μεσημέρι της ίδιας μέρα ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick  της Κύπρου κ. Γεωργίου Δημοσθένους, παρέθεσε γεύμα στον Πρύτανη και τον Αντιπρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  στο οποίο παρέστη ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου κ. Κώστα Καδής. Κατά τη διάρκεια του γεύματος παρουσιάστηκαν στον κ. Υπουργό τα σχέδια συνεργασίας των δυο Πανεπιστημίων, ενώ δόθηκε η ευκαιρία στους εκπροσώπους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών να ενημερώσουν τον κ. Υπουργό για την ιστορία και τις δραστηριότητες του Iδρύματος και να προγραμματίσουν την επικείμενη αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του ΓΠΑ, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης της Φυτικής Παραγωγής.    

Συνημμένα: