Υποδοχή φοιτητών Erasmus+

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 05 Μαρ 2021

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υποδέχθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2021 τους φοιτητές ERASMUS+ που θα φοιτήσουν κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21. Συνολικά πρόκειται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είκοσι δύο φοιτητές, από τους οποίους οι δεκατέσσερις βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, οργανώθηκε διαδικτυακή ημέρα υποδοχής από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε συνεργασία με τον εθελοντικό σύλλογο ESN AUA Athens.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ευκαιρία γνωριμίας των εισερχομένων φοιτητών μεταξύ τους και με τα μέλη του ESN AUA Athens. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών οι φοιτητές ενημερώθηκαν για όλα τα πρακτικά θέματα που αφορούν στη φοίτησή τους  και την παραμονή τους στην Ελλάδα (σύνδεση με το e-class, έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, ισχύοντα περιοριστικά μέτρα λόγω COVID-19 κ.λπ.). Αξιοποιήθηκαν όλα τα δυνατά διαδραστικά μέσα τηλεδιάσκεψης για την  προβολή συμμετεχόντων, διαμοιρασμό βίντεο και διαφανειών.

Παρά τις ιδιαίτερες  συνθήκες το  καλωσόρισμα των εισερχομένων φοιτητών απέδειξε ότι τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις δεν σημαίνει λιγότερος ενθουσιασμός για το καινούριο ταξίδι που ξεκινάει για τους συγκεκριμένους φοιτητές που επέλεξαν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το εαρινό εξάμηνο 2020-21.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη ΔΕΠ που υποστηρίζουν το Πρόγραμμα ουσιαστικά και δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές να ζήσουν αυτήν την εμπειρία.

 

Συνημμένα: