Ξεκίνησε η αξιολόγηση χειμερινού εξαμήνου 2023-24, για τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 21 Δεκ 2023

Η εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, για το χειμερινό εξάμηνο 2023-24, είναι ενεργή και θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 14 Ιανουαρίου 2024. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσα από το Νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ.

Η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα μπορεί να γίνει και μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ, οπού η είσοδος σε αυτό βρίσκεται σε εμφανές σημείο στην αρχική οθόνη.

Πρόσβαση στην ανωτέρω ψηφιακή εφαρμογή έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές για τα μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

Οι φοιτητές χρειάζονται για τη συμμετοχή τους να έχουν στη διάθεσή τους το όνομα χρήστη και τον κωδικό από το e–mail του Πανεπιστημίου.

Η συμμετοχή στην αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, όσο και του προγράμματος σπουδών.

Η συμμετοχή στην αξιολόγηση είναι ανώνυμη και η διαχείριση της εφαρμογής γίνεται αποκλειστικά από τη Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ.

Οι διδάσκοντες, δεν έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και αυτά θα τους κοινοποιηθούν μετά το πέρας των εξετάσεων και της καταχώρησης των βαθμολογιών.

Συνημμένα: