Βραβείο για ερευνητική ομάδα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 06 Σεπ 2021

Η FrieslandCampina Hellas διοργάνωσε πρόσφατα τον 2ο Διαγωνισμό Καινοτομίας “ΝΟΥΝΟΥ Ιdea Challenge” με θέμα τη βιωσιμότητα στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας, προκειμένου να αποτυπωθεί η δυναμική καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ερευνητικών ομάδων, που ασχολούνται με την ενίσχυση της βιωσιμότητας, έχοντας ως επίκεντρο τον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας στην Ελλάδα. Ερευνητικές ομάδες από όλα τα πανεπιστήμια κλήθηκαν να παρουσιάσουν εν δυνάμει εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα στην αγορά, με τελικό στόχο την ανάδειξη επιτυχημένων περιπτώσεων (case studies) εφαρμογής στη βιομηχανία τροφίμων, με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, τόσο στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος και τη συνολικά αποδοτικότερη διαχείριση του φυσικού πλούτου με βιώσιμο τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, 32 ερευνητικές ομάδες από διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας υπέβαλαν τις προτάσεις τους. Η ερευνητική ομάδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελούμενη από τον κ. Αργύρη Παπαμιχαλόπουλο, απόφοιτο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΜΒΑ στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωργίας και Τροφίμων» των Τμημάτων Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, την Καθηγήτρια Έφη Τσακαλίδου και τον Αναπλ. Καθηγητή Ανδρέα Δριχούτη,  κέρδισε ένα από τα τέσσερα βραβεία και συγκεκριμένα το βραβείο: Συνεργασία με δομές της FrieslandCampina Hellas στο Wageningen για την ιδέα «Δημιουργία αποσταγματοποιείου για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών (αποστάγματα) από τυρόγαλα».

Το πρόβλημα που έρχεται να λύσει η εν λόγω ερευνητική ιδέα εντοπίζεται στην δυσκολία αξιοποίησης του ελληνικού τυρογάλακτος από τις μικρομεσαίες τυροκομικές μονάδες, το οποίο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ρυπαντή για το περιβάλλον. Η κύρια αξιοποίηση του τυρογάλακτος μέχρι τώρα είναι η χρήση του στις ζωοτροφές, αλλά η μεγαλύτερη ποσότητα απορρίπτεται στο περιβάλλον, κυρίως στη θάλασσα, σε λίμνες και ποτάμια, ανατρέποντας την ισορροπία των συγκεκριμένων οικοσυστημάτων εις βάρος των οργανισμών  που ζουν σε αυτά. Με τη λύση που προτάθηκε είναι δυνατόν να παραχθούν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, για τα οποία οι Έλληνες καταναλωτές θα ήταν σε αρκετά μεγάλο ποσοστό (~66%) θετικά διακείμενοι να αγοράσουν και να καταναλώσουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.youtube.com/watch?v=08-zQ5O3tmk

https://www.youtube.com/watch?v=f99fgQFTc5w  

Συνημμένα: